استخدام اپراتور فرز CNC مسلط به هایدن هاین در تهران