شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#بهادر عبدی

تشکر بهادر عبدی از کسانی که با او همدردی کردند