شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#آزاده صمدی#همزمان

آزاده صمدی: در بازیگری گاهی اتفاقات عجیبی می‌افتد