«دوچرخه‌سواران» و گروه نخست «وزنه‌برداران» عازم ریو شدند