الجبیر: اختلافاتمان با روسیه تأثیری بر همکاری‌ دو طرف ندارد