برگزاری سمینار ناباروری بین ایران و ایتالیا/ ایران دارای برند برتر جهان اسلام در حوزه سلامت