علائمی که نشان می‌دهند هورمون‌هایتان واقعا به هم ریخته‌اند