ثبت‌نام ۱۶۰۰ نفر برای پرداخت نقدی جریمه سربازی در خراسان شمالی