استخدام تولید کننده محتوا،طراح و انیماتور،برنامه نویس PHP