اطلاعیه ۱۰ مهر ماه سازمان سنجش در مورد آزمون استخدامی فراگیر