استخدام تعدادی بازاریاب در شرکت پخش آشنا در مازندران