دعوت به همکاری پلیس فتا از ایده پردازان و کارآفرینان فناوری اطلاعات