استخدام حسابدار آشنا به کامپیوتر در کارگاه تولید پلاستیک در شیراز