استخدام منشی خانم جهت همکاری با نمایندگی سامسونگ در قم