استخدام بازاریاب در کارخانه صنایع غذایی چکل – ساری