استخدام کارگر ساده خانم در تهیه غذای ماهان در زنجان