استخدام چرخکار خانم جهت کار در تولیدی پوشاک در زنجان