استخدام کارمند فروش خانم با روابط عمومی بالا – کرج