استخدام دیپلم یا فوق دیپلم الکترونیک در یک شرکت مهندسی معتبر