استخدام مدیر بازرگانی و فروش جهت فروش محصولات لبنی