استخدام فوق دیپلم الکترونیک در یک شرکت تولیدی معتبر در کرج