استخدام مهندس الکترونیک در یک شرکت تولیدی معتبر در کرج