استخدام تعدادی برنامه نویس در حوزه های مختلف در آدریان سامانه نوین