استخدام کارشناس فروش در گروه تبلیغاتی نقش و نگار در کرج