استخدام کارشناس مکانیک،مهندسی شیمی،برق و ابزار دقیق