استخدام تعدادی بازاریاب خانم و آقا در مجموعه ی اینترنشنال پِی وِی