سرمازدگی، تولید گردو را به کمتر از ۲۰۰ هزار تن رساند/ ساخت گلخانه نهال گردو در دستور کار