خرید سراتو ۲۰۰۰ تنها با ۴۰ میلیون تومان پیش پرداخت +جدول