رنو بدون گل زده قهرمان شد/ امضا قرارداد با بدعهد فرانسوی بدون دریافت غرامت!