اختلاف دو برابری قیمت عمده و تکی برای شال عزا/ بازار پیراهن مشکی گرم شد + جدول قیمت