تلاش برای حضور معماری ایرانی در عرصه‌های معتبر جهانی