امکان سنجی کاهش نفت کوره در پالایشگاه بندرعباس پایان یافت