برخی تجهیزات بازی دریاچه چیتگر غیراستاندارد است / تخلف ۹ برند آبلیمو