رشد 80 درصدی صادرات نفت ایران به خریداران عمده آسیایی