سهم ناچیز 3600 نفری تعاون از اشتغال‌زایی در شهریورماه