وقتی مشاور رسانه‌ای ترکان، مجری مناظره تلویزیونی رئیسش می‌شود