آخرین خبرها از آمار سرشماری الکترونیکی/ زمان قرعه کشی دوم اعلام شد