45 میلیارد و 946 میلیون ریال در معاملات هفتگی بورس خوزستان مبادله شد