واکنش واعظی به تغییر نرخ بسته‌های اینترنتی دو اپراتور