رویای فریز برای نفت 60 دلاری/ نذری سوخته عربستان در بازار نفت