رشد حجم و کاهش ارزش معاملات فرابورس در نیمه نخست امسال