تسهیلات به طرح های اقتصاد مقاومتی کهگیلویه و بویراحمد پرداخت می شود