غیر اوپکی‌ها از توافق تثبیت عرضه نفت حمایت می‌کنند