برنامه رنو برای تولید ۳ خودرو جدید در ایران / احداث بزرگ‌ترین آکادمی رنو در شرق تهران