صدور 10 هزار مجوز بهداشتی صادرات دام در 6 ماه/آغاز فاز دوم واکسیناسیون تب برفکی