قرارداد رنو امضا شد/ تاسیس جونت ونچر ایران و فرانسه در آینده‌ای نزدیک