اجماع اوپک بر سر کاهش تولید، نویدبخش بازار گرم در فصل سرما