توزیع ۱۵ هزارتن برنج و شکر در بازار/ازسرگیری واردات برنج از آذرماه