سقوط 16 درصدی معاملات مسکن در تهران؛ رؤیای رونق بر باد رفت +نمودار