هنوز برای برپایی نمایشگاه در فصل پاییز مجوزی صادر نکردیم